historia

HISTORIA

Tre Händer AB startades 1996 av Lasse Jonsson och Nils-Eric Nilsson, vilka drev verksamheten tillsammans med anställda i Veddige fram till 2001 då flytt skedde till våra nuvarande lokaler på Härdgatan i Varberg. Idag är vi cirka 10 medarbetare och sedan 2014 ingår verksamheten i koncernen Varbergs Stenfastigheter AB vilket är en fastighetsgrupp huvudsakligen inriktad på bostäder.

TRE HÄNDER AB

HÄRDGATAN 32A

432 32 VARBERG

ORG.NR: 556302-2747

                                          

KONTAKTINFORMATION

TELEFON: 0340-48 33 30

E-POST: INFO@TREHANDER.SE

FACEBOOK: TREHANDERAB