vara tjanster

BOKSLUT

Bokslut kan göras en eller flera gånger per år beroende på vilket behov som finns i ert företag.

Bokslutet är ett viktigt beslutsunderlag för er och att ha en extern part som gör det leder till ytterligare trygghet för ägaren.

Om vi gör bokslutet säkerställer vi att bokslutet uppfyller de krav som ställs i regelverket och enligt god redovisningssed. Dessutom blir de olika posterna ordentligt dokumenterade.

TRE HÄNDER AB

HÄRDGATAN 32A

432 32 VARBERG

ORG.NR: 556302-2747

                                          

KONTAKTINFORMATION

TELEFON: 0340-48 33 30

E-POST: INFO@TREHANDER.SE

FACEBOOK: TREHANDERAB